Kalendarz :

 

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

21.09.2015

Początek zajęć w L.S.LINGUA

The first day at L.S. LINGUA

26.10.-30.10.2015

Tydzień Halloween

Halloween Week

11.11.2015

Wolne – Święto Niepodległości

Day off - Independence Day

14.12.-18.12.2015

Tydzień Świąt Bożego Narodzenia

Christmas Week

23.12.2015 – 06.01.2016

Przerwa Świąteczna / Nowy Rok / Trzech Króli

Christams Break / New Year/ Epiphany

25.01.-29.01.2016

Tydzień powtórek

Revision Week

01.02.- 05.02.2016

Tydzień testów semestralnych

Semester tests week

08.0. – 12.02.2016

Spotkania z rodzicami

Parents’ meetings

15.02. – 28.02.2016

Ferie

Winter Break

14.03. – 18.03.2016

Tydzień Św. Patryka

St. Patrick’s Day

21.03 – 23.04.2016

Tydzień Wielkanocny

Easter week

24.03 – 29.03.2016

Przerwa Wielkanocna

Easter Break

02.05 - 03.05.2016

Wolne - świeto Pracy i Konstytucji

Days off – Labour Day & Constitution Day

26.05. – 27.05.2016

Wolne – Boże Ciało

Days off - Corpus Christi

Trzecie spotkanie przed końcem roku

Third meeting before the end of the year

Powtórki do testów semestralnych

Revision

Drugie spotkanie przed końcem roku

Second meeting before the end of the year

Testy semestralne

Semester tests

Ostatnie spotkanie w roku

The last meeting

Spotkania z rodzicami

Parents’ meetings

27.06. – 30.06.2016

Ostatni tydzień zajęć w L.S.LINGUA *

The last week at L.S. LINGUA