Dzieci:

ilustracja

KURSY JĘZYKOWE DLA DZIECI W WIEKU 6 i 7 LAT

 • Zajęcia prowadzone są wyłącznie w grupach rówieśniczych
 • Nauka polega na ćwiczeniu sytuacji językowych poprzez gry i zabawy, od dzieci nie wymaga się umiejętności czytania i pisania
 • Liczba osób w grupie:
  - od 4 do 8 osób
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, każda lekcja trwa 40 minut. Jeden poziom kursu obejmuje 65 spotkań (ok. 58 godz. lekcyjnych)
 • Postępy słuchaczy są na bieżąco monitorowane poprzez sprawdziany, testy i egzaminy przeprowadzane w trakcie roku szkolnego.
 •  Wszyscy nasi lektorzy posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Ich praca jest stale nadzorowana i oceniana pod względem metodycznym.
 • Opłaty za kurs wnoszone są w miesięcznych ratach podanych w cenniku

Zobacz szczegółowy program nauczania

                                       KURSY JĘZYKOWE DLA DZIECI OD 8 DO 12 LAT

 • Liczba osób w grupie: od 4 do 8 osób
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, każda lekcja trwa 55 minut. Jeden poziom kursu obejmuje minimum 65 spotkań (ok. 80 godz. lekcyjnych)
 • Terminy zajęć dla każdej grupy uzgadniane są indywidualnie
 • Opłaty za kurs wnoszone są w miesięcznych ratach w wysokości podanej w cenniku
 •  Jeżeli słuchacz dołączy do grupy po terminie rozpoczęcia kursu, wszystkie godziny zajęć, w których nie uczestniczył, zostają odliczone od ceny kursu.
 • Nasi stali słuchacze oraz członkowie ich najbliższej rodziny otrzymują rabat
 • Postępy słuchaczy są na bieżąco monitorowane poprzez testy przeprowadzane w trakcie roku szkolnego
 • Na koniec każdego semestru wszyscy uczniowie otrzymują raport z postępów
 • Wszyscy lektorzy posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Ich praca jest stale nadzorowana i oceniana pod względem metodycznym.
 • Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują świadectwa określające ich poziom zaawansowania.

Zobacz szczegółowy program nauczania