Kursy:

ANGIELSKI, NIEMIECKI, WŁOSKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI, HISZPAŃSKI, CHIŃSKI, NORWESKI

Zależy nam na Twoich postępach i dlatego staramy się zapewnić Ci idealne warunki do nauki. Oto nasze zasady, które stosujemy na co dzień:

 • nauczamy wyłącznie w małych grupach liczących od 4 do 8 osób, tak kameralne warunki gwarantują indywidualne podejście do każdego ucznia, jednocześnie eliminując anonimowość , uwzględniając zarówno poziom zaawansowania, jak i wiek słuchaczy
 • uczymy nie tylko mówić - na kursach ogólnych kładziemy równy nacisk na rozwój wszystkich umiejętności składających się na znajomość języka
 • zatrudniamy lektorów posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie w nauczaniu, zapewniamy im stałą opiekę dydaktyczną i merytoryczną oraz możliwości wzbogacania wiedzy i systematycznego rozwijania umiejętności
 • prowadzimy nauczanie w tandemie, dzięki czemu otrzymujesz możliwość nauki z obcokrajowcem jednocześnie nie tracąc kontaktu z lektorem polskim
 • korzystamy z nowoczesnych materiałów dydaktycznych renomowanych wydawnictw dobieramy metody nauczania według Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, jeśli trzeba, uzupełniamy kurs o dodatkowe lekcje indywidualne, dopasowując się do wymaganego tempa pracy
 •  systematycznie weryfikujemy Twoje postępy, raz w semestrze w każdej grupie przeprowadzane są egzaminy, w trakcie roku odbywają się testy i liczne drobne sprawdziany
 • korzystamy wyłącznie z własnych sal lekcyjnych, jesteśmy przekonani, że tylko u siebie możemy stworzyć przyjazną atmosferę, którą nasi uczniowie szczególnie sobie cenią
 • tym, których interesuje nauka w formie mniej zobowiązującej bądź zależy im jedynie na utrzymaniu kontaktu z językiem, proponujemy konwensatoria, kluby dyskusyjne i mniej formalne spotkania w klubowej atmosferze


Proponujemy:

KURSY OGÓLNE:

           cennik


PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW:

 • Nowa matura z języków obcych
 • Egzaminy wstępne do Kolegium Kształcenia Nauczycieli  Języków Obcych (angielski)
  Kurs obejmuje: słownictwo i frazeologię (tłumaczenia, zadania wielokrotnego wyboru), gramatykę, przygotowanie ustne (dyskusje i konwersacje na zadany temat), rozumienie tekstu czytanego; 
  Kurs prowadzi doświadczony nauczyciel akademicki na podstawie materiałów własnych i egzaminów z lat poprzednich;
 • TOEFL,TELC, FCE,CAE, CPE,ZD


KURSY SPECJALISTYCZNE:

 • Business Communication - w programie język negocjacji, korespondencja handlowa, listy motywacyjne, CV, reklamacje, oferty, rozmowy przez telefon
 • English in Medicine - kurs języka angielskiego dla studentów medycyny, pielęgniarek  i lekarzy, poziom średnio-zaawansowany z rozbudowanym słownictwem z zakresu medycyny (terminologia medyczna, wywiad lekarski, diagnozowanie, leczenie, elementy fizjoterapii, chirurgii itp.)
 • Angielski dla  personelu hotelowego (kelnerzy, barmani, kucharze, pokojówki itp.) - w programie specjalistyczne słownictwo, typowe zwroty potrzebne w pracy, przypomnienie podstaw języka
 • NOWOŚĆ!  - BUSINESS ENGLISH WITH A NATIVE SPEAKER - indywidualny kurs dla kadry zarządzającej, idealnie dostosowany do potrzeb i możliwości czasowych klienta


QUICK REMINDER

Intensywna powtórka podstawowych zagadnień gramatycznych połączona z rozszerzeniem poznanego wcześniej słownictwaKONWERSATORIA

Całoroczny cykl spotkań, dyskusje prowadzone w języku angielskim na tematy intrygujące i zawsze aktualne, m.in. : sekty, wolne związki, uzależnienia, granice prawdy


Chcesz sprawdzić swój poziom zaawansowania? Prześlij nam swój test:

 • test A jeśli uczyłeś się od 1 do 3 lat
 • test B jeśli uczyłeś się dłużej niż 3 lata