Młodzież:

KURSY DLA MŁODZIEŻY (osiem poziomów zaawansowania) oraz KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW.

ANGIELSKI, NIEMIECKI, WŁOSKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI, HISZPAŃSKI, CHIŃSKI I NORWESKI

  • Liczba osób w grupie: od 4 do 8 osób
  • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, każda lekcja trwa 85 minut. Jeden poziom kursu obejmuje minimum 65 spotkań (ok. 130 godz. lekcyjnych)
  • Terminy zajęć dla każdej grupy uzgadniane są indywidualnie
  • Opłaty za kurs wnoszone są w miesięcznych ratach w wysokości podanej w cenniku
  •  Jeżeli słuchacz dołączy do grupy po terminie rozpoczęcia kursu, wszystkie godziny zajęć, w których nie uczestniczył, zostają odliczone od ceny kursu.
  • Nasi stali słuchacze oraz członkowie ich najbliższej rodziny otrzymują rabat
  • Postępy słuchaczy są na bieżąco monitorowane poprzez testy przeprowadzane w trakcie roku szkolnego
  • Na koniec każdego semestru wszyscy uczniowie otrzymują raport z postępów
  • Wszyscy lektorzy posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Ich praca jest stale nadzorowana i oceniana pod względem metodycznym.
  • Po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują świadectwa określające ich poziom zaawansowania.

Zobacz szczegółowy program nauczania

LINGUA... mów co chcesz!